DADES RECAPTADES. LES PARISINNES manté una rigurosa política de privacitat amb les dades dels seus usuaris. Per això, informem que les dades personals recaptades en els formularis present en aquesta pàgina web seran tractats de manera confidencial i seran guardats en un fitxer automatitzat sota la titularitat d' SCRAP LES PARISINNES, S.L.  amb les finalitats expresades en cada supòsit en que es recullin les teves dades personals.

INFORMACIÓ COMERCIAL. En cas de que no desitgis ser informat  sobre productes o serveis de la nostra empresa podràs dirigir-te en quasevol moment a LES PARISINNES per correo electrònic o mitjançant un escrit al nostre domicili. 

COMUNICACIÓ DE DADES  Només comunicarem les teves dades personals en la mesura en que sigui necessaria per la prestació del servei. No comunicarem a tercers la teva informació de caràcter personal, tan sols de forma anónima o agregada, o en la forma determinada en els avisos establerts per cada supòsit en que es recollin les teves dades personals.

ELS TEUS  DRETS. Tens garantitzada la possibilitat  d'ejercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant  un escrit al domicili de LES PARISINNES o al su e-mail, on indicarà el seu nom i cognoms i adjuntarà fotocopia del DNI. Mentres no ens comuniqui el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades. No t'olvidis de notificar-nos qualsevol modificació en les teves dades personals.